مقاله:مکانیابی کاربری بهداشتی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی : شهر خرم آباد

مقاله:مکانیابی کاربری بهداشتی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی : شهر خرم آباد
مقاله:مکانیابی کاربری بهداشتی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی  مطالعه موردی : شهر خرم آباد

مقاله:مکانیابی کاربری بهداشتی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی : شهر خرم آباد

مکانیابی کاربری بهداشتی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی : شهر خرم آباد این مقاله در اولین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری پذیرفته شده است. فایل این مقاله به صورت word و قابل ویرایش است. لینک مقالات همایش در سایت سیویلیکا (+) چکیده با رشد سريع شهرنشيني و گسترش و پيچيدهشدن مسائل شهري، يکي از اولين مشکلات شهري که نزد برنامه ريزان رخ مي نمايد، مکانگزيني براي کاربري هاي مختلف شهري مي باشد،از جمله اين کاربري هاي که در...


✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل